Historia

Tillkomsten

I början utav 1980-talet ”låg det i tiden” att det var angeläget, att om de ekonomiska möjligheterna fanns, förvärva eget lägerområde för vårt scoutdistrikt. De områden som man tidigare hade fått disponera för läger blev allt färre och markägarna mer restriktiva.

En tremannakommitté ifrån distriktsstyrelsen (ÄSS) tillsattes, bestående utav Kurt Pettersson, Åke Andersson och Bengt ”Snabbe” Nilsson. Efter en hel del ansträngningar och egna efterforskningar beslöt man sig för att sätta in annonser i några utav landets största tidningar bla. Svenska Dagbladet och GP.

Många svar kom in men det mest intressanta var svaret som kom genom annonsen i tidningen Land, via en prenumerant som ringde fick man till sig en hel del uppgifter om det som skulle bli vårt Apelhult.

Ett möte där representanter ifrån ÄSS-distriktets kårer kallades till Apelhult för besök och genomgång, mötet var välbesökt och tongångarna var positiva. Sjöscouterna tyckte dock att sjön var för liten och några andra tyckte att det var långt att åka.

Ytterligare ett möte krävdes för slutförhandling och när avtalet var i hamn utbröt ett stort jubel bland de många ledare som också slutit upp till detta möte, en ny milstolpe hade lagts till i det dåvarande Älvsborgs Södra Scoutdistrikt.

Några milstolpar i Apelhults historia

  • 1985 – Den gamla ladugården revs och en ny byggdes, den byggnad som vi idag kallar för ”ladan” och som med tiden fått innehåll som samlingssal, kök, förråd, toaletter och intendentur.
  • 1991 – Klockstapeln uppfördes och den lilla byggnaden ”klockstugan” fördes upp efter att den tidigare byggnaden på platsen eldats upp.
  • 1999 – Vedförrådet samt distriktsförrådet byggdes och inträttades. Apelhult fick även sin första åkgräsklippare.
  • 2001 – Ett stort minnesmärke för gården, den gamla eken ut vid gårdshuset blåste ner.
  • 2002 – Åsundsholms handikappläger flyttar sitt läger till Apelhult.
  • 2010 – Det största lägret som någonsin hållits på lägergården hölls detta år, Atlas var lägernamnet och hade temat ”Jorden runt på 8 dagar”.
    Ca: 950 deltagare levde lägerliv och samtliga lägerängar användes till boende.
  • 2011 – Detta år hölls World Scout Jamboree i Sverige, lägerplatsen var förlagd till Rinkabyfältet i Kristianstad. Delar utav den tyska kontingenten valde att ha sitt förläger på Apelhult med ett par hundra deltagare.