Övriga bilder

  • Bilder ifrån Apelhults portal
  • Stora tvättstället
  • TC med intilligande slasktömningsstation
  • Anslagstavlan
  • Gamla utedasset (anv ej längre)
  • Gångstig och bro till bryggan
  • Badbryggan
  • Lägerbålsplatsen
  • Samt några utav lägerängarna.