Vera

Vera (gamla arrangemangsteamet) anordnar ett par arrangemang om året för distriktets alla scouter.

Några av de arrangemang som vi brukar anordna är:

  • Äventyret
  • Du-O-Knopen

Kommande Arragemang: