Rapport från distriktets höststämma

31 oktober, 2022 av Alfred Nordh

Lördagen 29 oktober så samlades 64 scouter från 14 olika scoutkårer i Alingsås för Västgöta Södra Scoutdistrikts höststämma.

Stämman leddes förtjänstfullt av Daniel Baggöe-Larsen, Sandareds scoutkår. Sekreterare var Elizabeth Snygg, S:t Örjans scoutkår.

På påverkanstorget gästade bland annat Sensus, Regionala utbildningsgruppen, Distriktets nya HUB-verksamhet (läs mer här) och LÄKO för regionslägret 2024. Under lunchen gick stämmodeltagarna också ett spår för att hjälpa till att ta fram distriktets vision för Apelhult 2040.

Det stora diskussionsämnet för dagen var styrelsens proposition om valberedningens sammansättning. På höststämman 2019 togs det beslut om en treårsplan som nu behövde förlängas. Årets valberedning inkom med ett motförslag som bifölls med ett tilläggsyrkande. Det färdiga beslutet kommer att finnas i protokollet som läggs ut i dokumentarkivet inom kort.

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan röstades igenom utan ändringar.

Till ny distriktsordförande valdes Alfred Nordh, Dalsjöfors scoutkår, som suttit i distriktsstyrelsen sedan 2019 och tidigare varit både ordförande och vice ordförande. Till vice ordförande valdes Johan Hedén, Viskafors scoutkår, på omval.

Till ledamöter valdes följande:

Christofer Johansson Svenljunga scoutkår Omval 2 år
Henrik Arvidsson Ansgars scoutkår Gällstad Omval 2 år
Linnea Holm Herrljunga scoutkår Omval 2 år
Monika Andersson Gäsene scoutkår Nyval 2 år

 

I samband med stämman tackades Theresa Lomar Ahlberg av. Theresa har suttit i styrelsen sedan 2018 och har de senaste två åren varit distriktsordförande.

På stämman gratulerades även Bjärke och Bollebygds scoutkårer då de fyllt 80 år under året.

Efter stämman samlades ett 30-tal glada ledare för lite ledareftermiddag. Det bjöds på lekar, lära-känna-metodik och lägereldsberättelser. En härlig eftermiddag med många nya bekantskaper.

 

Handlingarna till stämman finner du här