Veckoutmaning V.20

12 maj, 2020 av Johan Hedén

Veckans Utmaning v.20

Bygg ett så högt torn som möjligt, Lycka till!

Ledarinformation:

”Veckan utmaning” är ett koncept som Västgöta Södra Scoutdistrikt tagit fram för att öka samvaron mellan kårerna nu när vi inte kan ses på riktigt. Det är frivilligt att delta – men desto fler desto roligare. Tanken med utmaningen är att den ska kunna vävas in i det vanliga avdelningsmötet och att man veckan efter ska kunna se hur andra gjort utmaningen.

Till detta har vi skapat ett forum: apelhultonair.vastgotascout.se. Där kan man publicera sitt eget bidrag och se andras.
När patrullen löst veckans utmaning registreras bidraget på apelhultonair.vastgotascout.se. Registrera patrullen genom att klicka på ”registrera” och skapa ett konto.

Mailadress anges till ansvarig ledare. Distriktet kommer kontakta ledaren för att inhämta uppgifter om vilka som deltog på aktiviteten. Detta gör vi för att kunna registrera aktiviteten för regionsbidraget.

Tänk på:

  • Att inte publicera bilder utan godkännande från de som syns på bilden eller deras vårdnadshavare.
  • Att göra aktiviteterna på ett säkert sätt. Tvätta händerna, håll avstånd och ta hand om varandra.

Frågor? Kontakta vera@vastgotascout.se

PDF – Veckoutmaning för v.20