Informationsteamet ligger just nu vilande. Teamets tidigare arbetsuppgifter som exempelvis hemsidan och sociala medier sköts just nu av styrelsen.

För tillfället så ges inte distriktets medlemstidning scoutlövet ut.