Informationsteamet jobbar med att information och kommunikation internt och externt inom distriktet.
Teamet ger ut tidningen ”Scoutlövet” och skickar även ut nyhetsbrevet ”LövLetter” som där nyheter och reportage publiceras.

Teamet jobbar också med hemsida, sociala medier och framtagningen av ett internt verksamhetssystem

Information