Läger på Apelhult

24 juli – 31 juli

Vi förstår att man kan vara ledsen och upprörd över vårt beslut. Vi vill därför förtydliga att det enligt pandemilagen förmodligen skulle vara tillåtet att hålla läger i juli.

Smittskydd Västra Götaland samt FHM ger inte råd till enskilda fall utan deras information är alltid upp till tolkning.

En rekommendation förmedlad av biträdande smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhé är ”Små grupper max ca 20-30 personer kan betraktas som ett litet läger.”

Vår tolkning är därmed att det inte är säkert att genomföra ett läger med det tänkta antalet deltagare, men varje organisation gör sin tolkning.

LÄKO för Apelhult 2021 har fullt förtroende för att de organisationer som genomför läger gör detta på ett ansvarsfullt sätt.

Tiden för större läger är inte nu men vi vill inget hellre än att anordna läger när den tiden kommer.

Vad det gäller den lösning vi nu erbjuder är det upp till varje kår att ta ansvar för hur man håller sig till rekommendationen 30 personer.

Varje hyresgäst (=kår) har också ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Detta kan exempelvis röra god tillgång till att sköta handhygien och rutiner för personer som får förkylningssymtom före/under/efter vistelsen.

 

Vi erbjuder plats, förslag på matsedel och programlådor.
Vi hyr endast ut till en kår åt gången.

Frågor?

Kontakta oss på lager@vastgotascout.se
Distanshälsningar
LÄKO