Under 2000-talet har en process om en förbundssammanslagning pågått inom Svenska Scoutråden tillsammans med de dåvarande 5 scoutförbunden. Detta har resulterat i att Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet har upplösts och en ny organisation vid namnet ”Scouterna” har bildats. Till Scouterna har övriga förbund knutit sig på olika sätt och blivit samverkansorganisationer.

2013-10-26 bildades ett nytt distrikt efter en sammanslagning av Älvsborgs Södra Scoutdistrikt och delar utav KFUM-KFUK’s Västgöta Scoutdistrikt.

Det nya distriktets namn togs fram genom en namntävling där distriktets medlemmar fick chansen att komma med namnförslag, det namn som sedan röstades som vinnande på det nya distriktets första årsmöte var Västgöta Södra Scoutdistrikt.