Historik ifrån Älvsborgs Södra Scoutdistrikt (SSF)

Från 1914 till 1939 tillhörde scoutverksamheten i Älvsborgs län, Västergötlands Scoutdistrikt.

Älvsborgs scoutdistrikt startades den 1 januari 1940. Anders Blomgren Borås Scoutkår, blev den förste distriktsordföranden (distriktschef). Vid årsmötet i Borås den 29 september deltog ett 60 tal ledare.

Älvsborgs Södra Scoutdistrikt startade i november 1960. Per-Olof Sjöling Timmele Scoutkår var den förste distriktsordföranden. Per Olof ledde bland annat sammanslagningen av flick- och pojkscoutförbunden i distriktet.

I slutet av 70-talet började diskussionen om att förvärva en egen lägergård. Efter många förslag hittade, under våren 1982, Bengt Nilsson från Tollereds scoutkår en fantastisk gård i Marks kommun vid namn Apelhult.