Bidragsansökan

Västgöta Södra Scoutdistrikt kan lämna bidrag till enskilda scouter som är medlem i distriktet.

För att ett bidrag ska ges, ska arrangemanget vara kostsamt för scouten, bidra till scoutens personliga utveckling och ge tillbaka något till scoutverksamheten.

Bidragsansökan ska inkomma innan arrangemanget påbörjas och innehålla en motivering, kostnadsförslag, övriga sökta bidrag m.m.
Beviljat bidrag betalas ut efter  att arrangemanget genomförts och scouten genomfört en redovisning.

Bidragsansökningar behandlas vanligtvis två gånger om året och ska vara inlämnade senast den sista april eller den sista oktober.

Distriktsstyrelsen beslutar från fall till fall i vilken utsträckning bidrag ska beviljas.

WSJ 2023

Ska du åka på WSJ 2023 så behandlar vi ansökningar för det separat. De skall vara distriktet tillhanda senast 15 februari.

Ansökan sker via samma länk.

Klicka här för göra en ansökan