Apelhultsteamet är det team som underhåller och ser efter Distriktets lägergård.

Apelhult

Kenneth Olsson

Kent Palmér

Malin Eriksson

Tove Dahlgren

Ingrid Laskó

Erling Edvardsson

Katarina Sunnerås

Michael Nilsson

Jan Dunberg

Leif Karlsson

Urban Enqvist

Reidar Knutsson

Gerth Andersson