Boråskretsen

Boråskretsen är en serviceorganisation för scoutkårerna i Borås Stad.

Stiftelsen Borås Scoutkårer

 

Stiftelsen Rolf Therpes minnesfond

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till bla. enskilda scouter, ledare, funktionärer för att delta i kostnadskrävande läger, kurser eller resor såväl internationellt som nationellt.